News

Welcome
01 Nov 2019

Welcome to the official website of the World HFT championships 2020 in Skýcov, Slovakia.

You will find here basic information about registration, rules, accommodation and payment details. If you have any further questions, do not hesitate to contact us on email: info@whftc2020.com. We will keep updating information on the website, so keep an eye on it.

See you soon.

Peter Beňus
president,  Slovak Airgun Field Target Association

 

Vitajte na oficiálnej stránke majstrovstiev sveta HFT 2020 na Slovensku v Skýcove.
Na stránke nájdete základné informácie o registrácii, pravidlách, ubytovaní a platobné údaje. V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na info@whfto2020.com . Informácie na stránke budeme neustále dopĺňať, preto ju priebežne sledujte.
Dovidenia
Peter Beňuš
Prezident Slovak Airgun Field Target Association

Information
19 Jan 2020

The competition will consist of these categories:

PCP

Springer

Ladies

Junior

Veteran

Suťažiť sa bude v kategóriách:
PCP
Pružina
Ženy
Junior
Veterán


The first three shooters with the highest score from each category will be awarded
Z každej kategórie budú ocenení prví traja strelci s najvyšším bodovým ziskom.

Shooter with the highest score regardless the category will achieve the world champion in HFT title for 2020
Strelec s najvyšším dosiahnutým bodovým ziskom, bez rozdielu kategórie, získa ocenenie majster sveta v HFT pre rok 2020


There will also be team competition. Team consists of 4-6 shooters regardless the category. The team score will be the sum of 4 best team member’s scores for each day. The first three teams with the highest scores will be awarded

Prebehne aj súťaž tímov. Tím pozostáva zo 4 - 6 strelcov bez rozdielu kategórie. Za výsledok tímu sa považuje súčet 4 najlepších výsledkov členov  daného tímu každý deň. Ocenené budú 3 tímy s najvyšším bodovým ziskom svojich členov.

There will be electronic plate hit indicators used in WHFTC 2020, mostly while shooting required position targets in order to prevent controversial situations

Na WHFTC 2020 budú použité, hlavne pri povinných polohách elektronické indikátory zásahu siluety sklopky. Zabráni sa tým sporným situáciam.


Every shooter must have his/her own rifle. It is not allowed to use one rifle by more shooters. 

Nie je povolené strielať z jednej pušky viacerým súťažiacim.